Privacy verklaring
CONTACT
MijnHaarVerzorging.nl is als volgt te bereiken:
Lübeckplein 5
8017 JZ Zwolle
038 4601024
info@mijnhaarverzorging.nl.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MijnHaarVerzorging.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MijnHaarVerzorging.nl, en/of omdat u deze zelf aan MijnHaarVerzorging.nl verstrekt.
MijnHaarVerzorging.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam.
Uw telefoonnummer.
Uw adres, postcode en woonplaats.
Uw e-mailadres.
Uw geboortedatum.
Historie van uw bezoeken.
Recepten voor kleur / permanent behandelingen.
WAAROM MIJNHAARVERZORGING.NL GEGEVENS NODIG HEEFT
MijnHaarVerzorging.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MijnHaarVerzorging.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
HOE LANG MIJNHAARVERZORGING.NL GEGEVENS BEWAART
MijnHaarVerzorging.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een twee jaar bewaard na uw laatste bezoek, of langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
DELEN MET ANDEREN
MijnHaarVerzorging.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar intohairzwolle@gmail.com. MijnHaarVerzorging.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
MijnHaarVerzorging.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonlijke gegevens op de computer in de salon zijn versleutelt om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MijnHaarVerzorging.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MijnHaarVerzorging.nl via info@mijnhaarverzorging.nl.